Header Ads Widget

Renungan Harian Katolik; Antara alat maut dan alat Kasih-Injili

Jumat, 28 April 2023<
(Pekan III Paskah - Sta Gianna Beretta Molla, St.Louis Marie Grignon de Monfort, Beato Luchesius, St Petrus Chanel)

Bacaan I Kis 9:1-20
Mazmur Tanggapan Mzm 117:1bc.2

Injil 6:52-59


"Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan-KU untuk memberitakan nama-KU" Kis 9:15

(Vade quoniam vas electionis est mihi iste ut portet nomen meum)


Antara alat maut dan alat Kasih-Injili


JALAN antara Yerusalem dan Damsyik sebenarnya adalah 'lintasan maut.' Saulus yang berpengetahuan itu, sudah punya niat darah: "Menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan."
MUNGKINKAH gelora maut itu sudah terbaca dan lalu hendak 'diperalat' oleh elitis Mahkamah Agama Yahudi? Saulus pun telah peroleh surat kuasa. Demi pembenaran sah untuk tindakan mautnya nanti.NAMUN jalan kisah Saulus ke Damsyik nyatanya cepat berubah. TUHAN 'menangkapnya' di Damsyik. Dan Tuhan bahkan mengubah orientasi maut dalam diri Saulus untuk awali jalan dan alam hidup baru.
SAULUS mesti jadi jembatan Kasih, kehidupan, harapan, Kabar Gembira (Injil) Keselamatan dalam Yesus, Tuhan. Kuasa Kasih Tuhan itu sekian berdaya. Saulus, yang semula berkobar-kobar untuk menangkap dan membunuh kini justru menjadi Saulus yang ditangkap, demi awali gerak perutusan Kasih dan kehidupan.KISAH Saulus bisa menjadi kisah kita pula. Semuanya dalam kuasa kasih Tuhan yang mengubah. Tetapi setidaknya, mari kita dengarkan suara 'para ananias' yang menyapa dan menerima kita dalam Nama Tuhan.Verbo Dei Amorem Spiranti

Tuhan memberkati.
Amin - Alleluia

Posting Komentar

0 Komentar